Our Services

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ตางรางการใช้รถยนต์

ตารางแสดงข้อการใช้รถยนต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและพนักงานขับรถ

ตารางการใช้ห้องประชุม

ตารางแสดงการใช้ห้องประชุมและการจองห้องประชุม

Subdivision

Latest NEWS

แนวทางและข้อกำหนดการจัดทำหนังสือราชการกรมควบคุมโรค

แนวทางและข้อกำหนดการจัดทำหนังสือราชการกรมควบคุมโรค 56 ข

Read More

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 19 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยศูนย์ควบ

Read More

hot link

 

เว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่