ข่าวประกาศ วันที่ประกาศ
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง  1.) ช่วยเหลือกันนี่นา 2.) แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน 3.) ถูกพระร้องเรียนค่ะ
  4.) ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5.) อย่างนี้ ก็มีด้วย  คลิกที่นี่
 • 12/07/2561
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง  1) ฉันยังไม่อนุญาต 2) ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 3) อยากรู้ว่ามีกี่คน
  4) ดูอย่างเดียวนะ 5) ขอมากเกินไปหรือป่าว คลิกที่นี่
 • 18/05/2561
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง  1) ต้องมาแบบโปร่งใส 2) ไปพิสูจน์กันเอง 3) ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
     4) ขออนุญาตจริงหรือป่าว 5) จัดใหม่แต่แพงกว่า คลิกที่นี่
 • 28/03/2561
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง  การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ คลิกที่นี่
 • 11/01/2561
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง  1) ผมเสียเท่าคนอื่นไหม 2) เปิดหมดครับ 3) ทำไมตัดสิทธิผม
     4) เข้าเกียร์ไม่ได้ 5) อยากไปเที่ยวอีกไหม คลิกที่นี่
 • 11/01/2561
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง  1) ทำเอาตกใจ 2) อยากไป แต่ไม่ได้ไป 3) รู้สิทธิ์ของตัวเอง
     4) ผมทำถูกต้องแล้วครับ 5) บริษัทกำจัดหนี้ คลิกที่นี่
 • 16/11/2560
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง  1) ตรวจกันบ้างหรือเปล่า 2) เกือบไม่ได้บำนาญ 3) ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว
     4) อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน 5) ทำไมถนนวุ่นวายจัง คลิกที่นี่
 • 24/10/2560
 • ประกาศ คู่มือ Work Manual 4 เล่ม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • 19/09/2560
 • (ประกาศกลุ่มบริหารทั่วไป) ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักราชการ
     ศูนย์สาธิตบริการวัณโรค คลิกที่นี่
 • 07/07/2560
 • (ประกาศกลุ่มบริหารทั่วไป) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ (ศูนย์สาธิตบริการ
     วัณโรค) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คลิกที่นี่
 • 23/05/2560
 • (ประกาศกลุ่มบริหารทั่วไป) ขอยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ  คลิกที่นี่
 • 19/05/2560
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง 1) ลูกขอข้อมูลแม่ได้ไหมเอ่ย 2) มือลึกลับไปกดเงินคนตาย 3) ตีความผิดไป
     4) อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือเปล่า คลิกที่นี่
 • 16/05/2560
 • (ประกาศกลุ่มบริหารทั่วไป) เผยแพร่ รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
     คลิกที่นี่
 • 24/04/2560
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
     พ.ศ.2540 คลิกที่นี่
 • 25/03/2560
 • (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
     พ.ศ.2540 เรื่อง บทย่อคำวินิจฉัยและบทความจำนวน 4 เรื่อง คลิกที่นี่
 • 25/03/2560
 • (ประกาศงานสารสนเทศ) ตอบแบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ
     พ.ศ.2560 คลิกที่นี่
 • 03/03/2560
 • (ประกาศงานสารสนเทศ) ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมชี้แจงด้านความมั่นคงปลอดภัย
     ด้านสารสนเทศ คลิกที่นี่
 • 21/02/2560
 • (ประกาศงานสารสนเทศ) ตอบคำถาม ข้อสอบก่อนการประชุมชี้แจงด้านความมั่นคงปลอดภัย
     ด้านสารสนเทศ คลิกที่นี่
 • 21/02/2560
 • แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • 22/12/2559