ข่าวประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่ 13/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ คลิกที่นี่ 29/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ 28/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษคลิกที่นี่ 17/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการคลิกที่นี่ 17/08/2561
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษคลิกที่นี่ 18/07/2561
ประกาศรับโอน รับย้าย บรรจุกลับ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ
หรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
06/07/2561
ประกาศรับโอน รับย้าย บรรจุกลับ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
22/06/2561
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก คลิกที่นี่
14/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่ 30/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่ 30/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ คลิกที่นี่ 30/05/2561
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ครั้งที่ 2) คลิกที่นี่
30/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ คลิกที่นี่ 23/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่ 22/05/2561
เรื่อง รับโอน รับย้าย บรรจุกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ คลิกที่นี่
10/05/2561
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นายช่างเทคนิค/เจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่
26/04/2561
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ คลิกที่นี่
26/04/2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ คลิกที่นี่ 02/04/2561
ประกาศรับโอน/รับย้าย/รับบรรจุกลับ ตำแหน่ง นายแพทย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ คลิกที่นี่ 12/12/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E) ปฏิบัติงาน ศตม.1.3 จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่ 09/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านโปรแกรม และติดตามประเมินผลด้าน เอชไอวี 01/08/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 31/07/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านโปรแกรม และติดตามประเมินผลด้าน เอชไอวี คลิกที่นี่ 26/07/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตาม ประเมินผลด้าน เอชไอวี จำนวน 1 ตำแหน่ง คลิกที่นี่ 12/07/2560
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม คลิกที่นี่ 12/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่ 12/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ) คลิกที่นี่ 05/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพือทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร คลิกที่นี่ 31/05/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา คลิกที่นี่ 17/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2560 คลิกที่นี่ 08/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) คลิกที่นี่ 28/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร คลิกที่นี่ 19/04/2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่ 12/04/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง คลิกที่นี่ 28/03/2560
ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มีความประสงค์รับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
03/03/2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ / ชำนาญการ คลิกที่นี่ 04/01/2560
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มีความประสงค์รับย้ายหรือ รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ คลิกที่นี่ 16/11/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ) คลิกที่นี่ 04/10/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 คลิกที่นี่ -
ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลิกที่นี่
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่ -
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส คลิกที่นี่ -
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลิกที่นี่ -
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับอาวุโส) คลิกที่นี่ -
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ) คลิกที่นี่ -
ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 คลิกที่นี่ -
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร คลิกที่นี่ -
ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่ -
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คลิกที่นี่ -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้ายรับโอนในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ คลิกที่นี่

-
แบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้และทัศนคติการเลื่อนระดับของข้าราชการในสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่” คลิกที่นี่ -
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ คลิกที่นี่ -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รับย้ายรับโอนในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ คลิกที่นี่ -
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มีความประสงค์รับย้ายหรือ รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ คลิกที่นี่ -
ประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่ -